Misja, wizja, wartości, strategia, plan, działanie

to jest potrzebne dzisiaj w każdej firmie!

.

.

Polski Dom Mediów

Doradztwo biznesowe powinno pomóc usprawnić pracę w każdym przedsiębiorstwie. Korzyści to m.in.:

 • zwiększenie zysku operacyjnego przy jednoczesnej minimalizacji kosztów;
 • poprawienie jakości środowiska pracy i co za tym idzie – obniżenie rotacji pracowników;
 • ograniczenie występowania sytuacji kryzysowych;
 • odciążenie kadry zarządzającej od zadań operacyjnych na rzecz strategicznych;
 • zwiększenie poziomu satysfakcji klientów;
 • poprawa wyników sprzedaży;
 • ułatwienie wprowadzenia zmian organizacyjnych;
 • zwiększenie konkurencyjności firmy;
 • optymalizacja dowolnych procesów w przedsiębiorstwie.

Pomagamy w początkach działalności, oferując m.in.:

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia firmy
 • Doradztwo w wyborze optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności.
 • Przeprowadzenie kompletnego procesu założenia i rejestracji firmy.
 • Projektowanie struktur organizacyjnych i systemów zarządzania.
 • Doradztwo finansowe.
 • Pomoc w pozyskaniu kapitału na finansowanie działalności.
 • Sporządzanie biznes planów.
Polski Dom Mediów
Polski Dom Mediów

Już istniejącym firmom proponujemy m.in.:

 • Doradztwo w procesach przekształceniowych (zmiana formy prawnej, fuzje, podział spółek) i przeprowadzenie tych procesów.
 • Zaprojektowanie systemu controllingu.
 • Sporządzanie prognoz finansowych.
 • Audyt poszczególnych obszarów funkcjonowania firmy, z uwzględnieniem identyfikacji obszarów o niskiej efektywności kosztowej.
 • Analizę i propozycję optymalizacji procesów wewnętrznych oraz wykorzystania posiadanych zasobów.
 • Wycenę wartości materialnych, niematerialnych i prawnych.
 • Doradztwo restrukturyzacyjne, w tym restrukturyzację zadłużenia.

KRS: 0000214256          NIP: 5222542951          REGON: 016318630